1 DZIEŃ - NIEPOŁOMICE – PRZEJAŻDŻKA WOZEM TABOROWYM

Program ramowy wyjazdu:

Wyjazd z miejsca zbiórki. Przejazd do Niepołomic. Zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem. Zamek w Niepołomicach wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV w. stał się królewską rezydencją określaną często "drugim Wawelem". Zamek miał strzec drogi do skarbów tego regionu – obu kopalni soli w Bochni i Wieliczce – w razie ataku ze Wschodu. Wkrótce jednak okazało się, że Niepołomice to wspaniałe miejsce wypoczynku i polowań. 

Następnie wizyta w obserwatorium astronomicznym. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach oferuje atrakcyjne zajęcia dla grup szkolnych w zakresie popularyzacji  astronomii i astronautyki oraz nauk fizycznych. Możliwość uczestnictwa w prelekcji lub/i seansie o tematyce astronomicznej.

Przejazd po Puszczy Niepołomickiej wozem taborowym zaprzężonym w konie. Wizyta w Izbie Leśnej, gdzie zgromadzone są eksponaty fauny i flory z terenu Puszczy Niepołomickiej, gabloty i tablice tematyczne, jak również przedmioty wykorzystywane do pracy w lesie na przestrzeni kilku 10-leci stanowiące materiał poglądowy dający możliwość  zwiedzającemu poszerzenia swojej wiedzy o lesie jego funkcjach i zagrożeniach oraz prowadzonej w lasach gospodarki a także codziennej trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników dla dobra lasów polskich i ochrony rodzimej przyrody. Na zakończenie możliwość zorganizowania ogniska.

 

Cena kalkulowana na życzenie